Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Belangrijk voor u om te weten bij DTF;

  • Deze screening een gesprek is over uw klacht en uw gezondheidssituatie, waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek- en/of behandeling geïndiceerd is.
  • Er kan een beperkt lichamelijk onderzoek plaatsvinden tijdens de screening.
  • De screening duurt circa 15 minuten.
  • Er zijn kosten verbonden aan deze screening.
  • Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan worden de kosten à € 12,- bij u gedeclareerd.
  • Voor uw verzekeraar deze screening als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie.
  • Uw huisarts, wanneer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte wordt gebracht.
  • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, volgt een afspraak voor een onderzoek/ behandeling.
  • De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt. Naast een lichamelijk onderzoek en functietesten omvat dit het maken van een behandelplan.