Huisregels

De huisregels hebben als doel om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. En zodoende de samenwerking tussen de behandelend fysiotherapeut, de patiënt en de verschillende organisaties binnen het gebouw te optimaliseren.

 • Afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur van tevoren. Te laat afgezegde afspraken worden in rekening gebracht bij de patiënt.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw verzekering fysiotherapie. Wij kunnen controleren of u verzekerd bent, maar wij kunnen niet controleren hoeveel afspraken er al zijn gedeclareerd.
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing. - Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.
 • Om hygiënisch te werken vragen wij u, uw eigen handdoek mee te nemen.
 • Wij gaan er vanuit dat u persoonlijke hygiëne en een goede lichaamsverzorging in acht neemt. Uw fysiotherapeut mag behandeling weigeren wanneer hier geen sprake van is.
 • Controleer uw schoenen of ze schoon zijn.
 • Bij calamiteiten dient u de instructies van het personeel van Sportfysiotherapie Noordwijk, Njoy-Fitness of Binnen Zee te volgen.
 • Helaas kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor uw eigendommen bij diefstal, beschadiging of verlies.
 • Binnen het gebouw is het verboden om te roken.
 • Houd bij gebruik van uw mobiele telefoon of tablet rekening met andere mensen.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.